FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

Posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP: 27-28 kwietnia 2017

W dniach 27-28 kwietnia 2017r. zgodnie z przyjętym Planem Pracy naszego Związku, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "WITYNG" w Mikorzynie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Posiedzenie otworzyła miła uroczystość wręczenia medali XXV-lecia ZZPKM w RP trzem zasłużonym działaczom naszego Związku.

Uchwałą Zarządu Krajowego ZZPKM w RP odznaczenia te otrzymali:
- Jan Cholewa z Legnicy
- Zygmunt Dondalski z Torunia
- Mirosław Mozgawa z Inowrocławia

W dalszej części posiedzenia Rada Krajowa wysłuchała:
- sprawozdania z działalności organów statutowych ZZPKM w RP,
- sprawozdania Przewodniczących Okręgów ZZPKM w RP,
- protokołu Głównej Komisji Rewizyjnej ZZPKM z kontroli za 2016r.

Na podstawie wyżej wymienionych sprawozdań i protokołów Rada Krajowa:
- przyjęła wykonanie sprawozdania finansowego ZZPKM w RP za 2016r. i
- udzieliła skiwtowania Zarządowi Krajowemu za 2016r.

Członkowie Rady Krajowej otrzymali do konsultacji opracowane przez Zarząd Krajowy projekty zmian do:
- Statutu i Ordynacji Wyborczej ZZPKM w RP,
- Regulaminu Okręgów i Ordynacji Wyborczej do Okręgów ZZPKM w RP.

Po konsultacjach związkowych projekty te zostaną przedstawione Radzie Krajowej ZZPKM w RP do uchwalenia.

Stanisław Taube
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników
Komunikacji Miejskiej w RP

<< POWRÓT

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź