FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i z Przewodniczącą Forum ZZ

Informuję, że w nawiązaniu do pisma Branży Transportu Drogowego i Municypalnego Forum Związków Zawodowych, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego w RP i Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej "Solidarność" w dniu 11 lutego 2019r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie doszło do spotkania strony związkowej z przedstawicielami Ministerstwa w sprawie problemów występujących w branży komunikacji miejskiej a przedstawionych w wyżej wymienionym piśmie.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa reprezentowali:
- Marek Chodkiewicz – Podsekretarz Stanu i
- Bogdan Oleksiak – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego.

Strona związkowa była reprezentowana przez:
- Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP,
- Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych,
- Federację Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego,
- Sekcję Krajową Komunikacji Miejskiej NSZZ "Solidarność",
- Niezależny Związek Zawodowy Kierowców,

- NSZZ "Solidarność-80".

Nasz Związek reprezentowali:
- Stanisław Taube,
- Andrzej Arndt,
- Paweł Mistera.

W trakcie spotkania położono szczególny nacisk na następujące sprawy:
- zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców a w szczególności ograniczenie pracy kierowców do 10 godzin,
- przerwy w pracy kierowców i motorniczych komunikacji miejskiej,
- obiekty socjalno-bytowe na przystankach końcowych komunikacji miejskiej,
- montażu tachografów w pojazdach komunikacji miejskiej.

Ustalono, że w trybie pilnym zostanie zwołane posiedzenie trójstronnego Zespołu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, który zajmie się powyższymi sprawami tak aby dokonać stosownych zmian w obowiązujących aktach prawnych i skierować je na drogę legislacyjną.

Stanisław Taube
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników
Komunikacji Miejskiej w RP

<< POWRÓT

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź