FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

Informuję, że zgodnie z Planem Pracy ZZPKM w RP w dniu 1 marca 2019r. w Łodzi odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Zarząd Krajowy podjął decyzję, że wiosenne posiedzenie Rady Krajowej ZZPKM w RP odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2019r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym PAPAVER HOTEL w Ślesinie.

Zarząd Krajowy zapoznał się z protokołem Głównej Komisji Rewizyjnej ZZPKM w RP z kontroli działalności organów statutowych naszego Związku. Protokół ten zostanie przedstawiony Radzie Krajowej ZZPKM w RP.

W dalszej części obrad omówiono : - przebieg zebrań sprawozdawczych w organizacjach związkowych ZZPKM w RP,
- sytuację w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych,
- przebieg spotkania central związkowych z branży komunikacji miejskiej z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie w dniu 11 lutego 2019r.,
- propozycję Towarzystwa Ubezpieczeń D.A.S. w sprawie ubezpieczeń dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej.

Na wniosek Okręgów ZZPKM w RP: Zachodniego, Centralnego i Północnego Zarząd Krajowy przyznał dofinansowanie z budżetu Związku na posiedzenie tych organów statutowych naszego Związku.

Zarząd Krajowy na wniosek MOZ Gdynia przyznał odznaczenia ZZPKM dla zasłużonych działaczy tej organizacji.

 

Stanisław Taube
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników
Komunikacji Miejskiej w RP

<< POWRÓT

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź