FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

Posiedzenie Branży Transportu Drogowego i Municypalnego Forum Związków Zawodowych

Informuję, że zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2019r. w dniu 28 lutego 2019r. w Łodzi odbyło się posiedzenie Branży Transportu Drogowego i Municypalnego Forum Związków Zawodowych.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele następujących central związkowych:
- Niezależny Związek Zawodowy Kierowców,
- Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych,
- Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Autobusowej – Gdynia,
- Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

W trakcie posiedzenia szczegółowo omówiono następujące tematy:
1. Informacja ze spotkania w Mninisterstwie Infrastruktury 11.02.2019r.
2. Wznowienie prac Trójstronnego Zespołu w Ministerstwie Infrastruktury
3. Omówienie projektu Ustawy o czasie pracy kierowców w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
4. Omówienie projektu BHP w Ministerstwie Infrastruktury.
5. Rowery w pojazdach komunikacji miejskiej (obecna sytuacja i sprawy sądowe).

Ustalono wspólną reprezentację Branży na spotkanie trójstronnego zespołu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie w dniu 05 marca 2019 r.
Na spotkaniu tym przedstawimy nasze propozycje dotyczące:
- zmian w ustawie o czasie pracy kierowców,
- warunków socjalno – bytowych i bhp , prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej,
- zmian w ustawie o emeryturach pomostowych.

Nadal nie ma jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących przewozów rowerów autobusami komunikacji miejskiej. W tej sprawie nadal będziemy dążyć do wydania jednolitych przepisów, które uregulują tą sporną kwestię.

 

Przewodniczący
Branży Transportu Drogowego i Municypalnego
Forum Związków Zawodowych
Stanisław Taube

<< POWRÓT

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź