FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

Informuję, że zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2019r. w dniu 06 czerwca 2019r. w Ślesinie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Zarząd Krajowy przyjął projekty Preliminarza Przychodów i Kosztów ZZPKM w RP oraz Plan Pracy ZZPKM w RP na 2020r., które będą przedstawione Radzie Krajowej do uchwalenia na październikowym posiedzeniu.

Podobnie jak w latach poprzednich Związek nasz wyda kalendarze związkowe na 2020r.:
- kieszonkowe dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej w cenie 4,43 zł/szt.,
- ścienny planszowy w cenie 5,41 zł/szt.,
- ścienny trójdzielny w cenie 7,38 zł/szt.
Zamówienia na wyżej wymienione kalendarze należy składać na piśmie do Biura Związku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca br.

Zarząd Krajowy podjął decyzję, że zawody wędkarskie "o puchar Przewodniczącego ZZPKM w RP" odbędą się w dniach 04-06 września 2019r. w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim.
Pisma w sprawie tych zawodów oraz program zawodów zostaną przesłane do naszych organizacji związkowych osobnym pismem w czerwcu Br.

Na wniosek Okręgu Północnego Zarząd Krajowy przyznał dofinansowanie zawodów wędkarskich, dla członków tego Okręgu, w kwocie do 500,- zł na zakup pucharów i nagród.

W dalszej części obrad omówiono sytuację w zakładowych i międzyzakładowych organizacjach związkowych ZZPKM.

 

Za Zarząd Krajowy ZZPKM w RP
Stanisław Taube
Przewodniczący ZZPKM w RP

<< POWRÓT

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź