FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP - wrzesień 2019

Informuję, że zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2019r. w dniu 05 września 2019r. w Pieczyskach odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Równolegle z posiedzeniem Zarządu Krajowego odbywały się zawody wędkarskie „ o puchar Przewodniczącego ZZPKM w RP” . Wzięło w nim udział 24 wędkarzy z : Bydgoszczy, Elbląga, Gdyni, Lublina, Radomia, Wrocławia i Zielonej Góry.

Zarząd Krajowy przyjął projekty Preliminarza Przychodów i Kosztów ZZPKM w RP oraz Plan Pracy ZZPKM w RP na 2020r., które będą przedstawione Radzie Krajowej do uchwalenia na październikowym posiedzeniu.

Zarząd Krajowy podjął decyzję, że Rada Krajowa ZZPKM w RP odbędzie się w dniach 10-11 października 2019r. w Ośrodku Wypoczynkowym WITYNG w Mikorzynie.
Członkowie Rady Krajowej ponoszą jedynie koszty dojazdu a koszt uczestnictwa osób towarzyszących to 150 zł/osobę. W trakcie posiedzenia Rady Krajowej będzie przeprowadzone szkolenie dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego przez organizacje związkowe.

Na wniosek Okręgów: Północnego, Centralnego i Zachodniego Zarząd Krajowy przyznał dofinansowanie w kwocie 50zl/osobę na posiedzenia organów statutowych tych okręgów.

W dalszej części obrad omówiono sytuację w zakładowych i międzyzakładowych organizacjach związkowych ZZPKM.

Za Zarząd Krajowy ZZPKM w RP
Stanisław Taube
Przewodniczący ZZPKM w RP

<< POWRÓT

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź