FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

VIII Zjazd ZZPKM w RP

Informujemy, że w dniach 23-25 września 2020r. w ośrodku PAPAVER w Ślesinie odbył się VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Planowo Zjazd miał się odbyć w kwietniu br lecz w związku z panującą pandemią i wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami, został przesunięty o 5 miesięcy.
VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZZPKM w RP przyjął sprawozdanie finansowe za 2019r., udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu oraz wybrał nowe władze Związku na kadencję 2020-2024 w składzie:

Zarząd Krajowy ZZPKM w RP

 • Stanisław Taube - Przewodniczący
 • Andrzej Arndt - Wiceprzewodniczący
 • Waldemar Węgłowski - Sekretarz
 • Małgorzata Gregorowicz - Członek Zarządu
 • Bernardeta Juszczak - Członek Zarządu
 • Roman Kluczyk - Członek Zarządu
 • Andrzej Nowacki - Członek Zarządu

Główna Komisja Rewizyjna ZZPKM w RP

 • Lidia Kaźnica - Przewodnicząca
 • Dorota Sobczak
 • Joachim Majnusz
 • Robert Banasik

 

Zarząd Krajowy ZZPKM w RP

<< POWRÓT

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź